GABINET DIAGNOSTYCZNO - TERAPEUTYCZNY JONASZ WETHACZ

Rejestracja: 791 540 749

Gabinet Diagnostyczno - Terapeutyczny Jonasz Wethacz świadczy usługi w Lublinie. Specjalizuje się w usługach psychologicznych i seksuologicznych skierowanych zarówno do osób zdrowych, jak i pacjentów z zaburzeniami w obszarze zdrowia psychicznego.
JUŻ WKRÓTCE SZKOLENIA PSYCHOLOGICZNE W LUBLINIE!

Nici DNA
 

ZAKRES USŁUG

  • Diagnoza zakłóceń w zakresie tożsamości płciowej, w szczególności

    kompleksowa diagnoza transseksualności + wydanie opinii specjalistycznej

    .


  • Wsparcie psychologiczne osób nieheteronormatywnych i transpłciowych.


  • Psychologiczna diagnoza i terapia dysfunkcji seksualnych oraz zaburzeń preferencji seksualnych.


  • Diagnoza i terapia psychologiczna dzieci, młodzieży i dorosłych (m.in. kryzysy sytuacyjne, problemy małżeńskie i rodzinne, problemy okołorozwodowe, przemoc domowa, zaburzenia zachowania i emocji, zaburzenia rozwojowe, dysfunkcje w zakresie zdrowia psychicznego).


SZKOLENIA DLA PSYCHOLOGÓW (LUBLIN)
Już od listopada 2019 r. rusza cykl szkoleń psychologiczno-seksuologicznych.
SZKOLENIA PSYCHOLOGICZNE dedykowane są dla psychologów, pedagogów, medyków oraz przedstawicieli nauk pokrewnych, a także studentów.
 Tematy najbliższych szkoleń:
1. Transseksualność w pracy diagnostycznej i leczniczo-terapeutycznej z perspektywy psychologicznej, medycznej oraz prawnej
2. Praca terapeutyczna z osobami nieheteronormatywnymi
3. Zaburzenia preferencji seksualnych - pedofilia, zoofilia i inne anomalie życia seksualnego
4. Diagnoza i wsparcie terapeutyczne ofiar przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej
5. Problematyka rozwodowa i okołorozwodowa - diagnoza i terapia.

Cena za udział w szkoleniu: Transseksualność w pracy diagnostycznej i leczniczo-terapeutycznej z perspektywy psychologicznej, medycznej oraz prawnej: 490 zł. Dla studentów: 350 zł.
Cena za udział w pozostałych szkoleniach: 390 zł. Dla studentów: 290 zł.
Opłata obejmuje udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe oraz certyfikat.
Już wkrótce pojawią się szczegóły bloków szkoleniowych oraz ich terminy.
Jonasz Wethacz - psycholog, specjalność kliniczna i neuropsychologia. Jest absolwentem Szkoły Terapii Seksualnej w Warszawie. Od 2014 roku był pracownikiem naukowo - dydaktycznym w Instytucie Psychologii UMCS w Lublinie. Dyrektor, kierownik zespołu diagnostycznego i terapeuta w Centrum Autyzmu i Zespołu Aspergera SYNTHESIS w Lublinie. Współpracuje z Centrum Terapii Lew – Starowicz w Warszawie oraz z NZOZ ,,Rodzina" w Chełmie. Prowadzi szkolenia z zakresu zaburzeń tożsamości płciowej oraz zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Autor licznych prelekcji na międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych oraz autor artykułów naukowych i rozdziałów do monografii naukowych. Redaktor naukowy monografii ,,Współczesne spojrzenie na seksualność człowieka".

Zainteresowania naukowe:

- dysfunkcyjne wzorce zachowań w systemie rodzinnym,

- trudności wychowawcze: diagnoza i terapia,

- całościowe zaburzenia rozwojowe, w szczególności autyzm i zespół Aspergera,

- seksuologia kliniczna, w szczególności transseksualność oraz zaburzenia preferencji seksualnych,

- psychologia sądowa,

- psychologia kliniczna i neuropsychologia,

- psychiatria.

 
Working Coffee

KONTAKT

Lublin, Polska

Tel. 791 540 749

  • Facebook

Thanks for submitting!