top of page

GABINET DIAGNOSTYCZNO - TERAPEUTYCZNY JONASZ WETHACZ

Rejestracja: 791 540 749

Gabinet Diagnostyczno - Terapeutyczny Jonasz Wethacz świadczy usługi w Lublinie. Specjalizuje się w usługach psychologicznych i seksuologicznych skierowanych zarówno do osób zdrowych, jak i pacjentów z zaburzeniami w obszarze zdrowia psychicznego.

Nici DNA
Home: Welcome

ZAKRES USŁUG

  • Diagnoza zakłóceń w zakresie tożsamości płciowej, w szczególności

    kompleksowa diagnoza transseksualności + wydanie opinii specjalistycznej.


  • Wsparcie psychologiczne osób nieheteronormatywnych i transpłciowych.


  • Psychologiczna diagnoza i terapia dysfunkcji seksualnych oraz zaburzeń preferencji seksualnych.


  • Diagnoza i terapia psychologiczna dzieci, młodzieży i dorosłych (m.in. kryzysy sytuacyjne, problemy małżeńskie i rodzinne, problemy okołorozwodowe, przemoc domowa, zaburzenia zachowania i emocji, zaburzenia rozwojowe, dysfunkcje w zakresie zdrowia psychicznego).
Jonasz Wethacz - psycholog, specjalność kliniczna i neuropsychologia. Jest absolwentem Szkoły Terapii Seksualnej w Warszawie. W latach 2014-2019 pracownik naukowo - dydaktyczny w Instytucie Psychologii UMCS w Lublinie. Dyrektor, kierownik zespołu diagnostycznego i terapeuta w Centrum Autyzmu i Zespołu Aspergera SYNTHESIS w Lublinie. Współpracuje z Centrum Terapii Lew – Starowicz w Warszawie oraz z NZOZ ,,Rodzina" w Chełmie. Prowadzi szkolenia z zakresu zaburzeń tożsamości płciowej oraz zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Autor licznych prelekcji na międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych oraz autor artykułów naukowych i rozdziałów do monografii naukowych. Redaktor naukowy monografii ,,Współczesne spojrzenie na seksualność człowieka".

Zainteresowania naukowe:

- dysfunkcyjne wzorce zachowań w systemie rodzinnym,

- trudności wychowawcze: diagnoza i terapia,

- całościowe zaburzenia rozwojowe, w szczególności autyzm i zespół Aspergera,

- seksuologia kliniczna, w szczególności transseksualność oraz zaburzenia preferencji seksualnych,

- psychologia sądowa,

- psychologia kliniczna i neuropsychologia,

- psychiatria.

Home: Services
Working Coffee

KONTAKT

Lublin, Polska

Tel. 791 540 749

  • Facebook

Thanks for submitting!

Home: Contact
bottom of page